Skillinges närmaste omgivning. Ekvidistans 5 m på land, 3 m i vattnet.
Karta över södra Österlen