AB Hydroconsult

Arbeta i Hydroconsult

 • Företaget ägs av anställda

 • Nyrekrytering sker normalt genom personliga kontakter

 • Möjligheterna till praktikplats är små


  Om du vill jobba med oss...

  Eftersom vi arbetar med expertuppdrag och specialistprojekt behöver vi huvudsakligen personer med en hög kompetens inom sitt vetenskapliga område. Det är en fördel att både ha en specialitet, t ex en unik metodologi, och en bred bas inom sitt fält. Du kan förmodligen själv bedöma om din kompetens passar in på vår verksamhet, och tycker du att den gör det, så ta gärna kontakt och övertyga oss.

  Om du funderar på att utbilda dig, eller håller på med en utbildning, inom vår branch, så vill vi gärna tipsa dig om att inte glömma språkutbildning. God behärskning av engelska är oundgängligt, men ett språk till är bra att kunna något så när, och då vill vi framhålla spanska som ett språk som det finns för få i Sverige som behärskar i förhållande till efterfrågan.

  Vi får många förfrågningar om praktikplats, men vi har svårt att erbjuda sådana på grund av våra arbetsförhållanden. Vad vi ibland kan vara behjälpliga med är med projektarbete, men sådana kontakter bör gå via den institution studenten är knuten till.


  Webmaster