Projekt

Detta är fortfarande en inkomplett lista över projekt efter 1980, grupperade per kontinent i alfabetisk ordning, med de nyaste projekten först inom varje kontinent. Se också exempel på expertuppdrag och listan över rapporter.

ProjektbenämningDeltagande experterPlats: Land och kundUtförandeperiodAreaMålsättning och Metodik
AFRIKA
Bulawayo-Matabele Water Supply Sundborg, Å Zimbabwe: Hydro-Utilities, Ltd. 1995 Provincial Beräkning av sedimentation i reservoiren
Qattara Hydrosolar Power Project Environmental Assessment Sundborg, Å; Nilsson, B Egypt: Qattara Project Authority 1985 National Miljökonsekvensbeskrivning
Master Plan for Supply of Water in Three Regions Nilsson, B Tanzania (SIDA) 1974-80 Regional Beräkning av sedimentation i små reservoirer
AMERIKA
Analysis of Extreme Precipitation and Floods for Design Purposes Gottschalk, L; Gottschalk, I; Nilsson, B Costa Rica: ICE (SIDA) 1997-99 National Framtagande av statistisk prognosmodell för extrema flöden
Arenal Reservoir Study
Description
Sundborg, Å; Erlingsson, U; Axelsson, V; Jansson, M; Larsson, S Costa Rica: ICE (BITS) 1995-96 490 km2 Studier av flottholmar (gamalote), erosionsstudier, och beräkning av reservoirens livslängd
Angostura, Guayabo, and Siquirres Projects Sundborg, Å; Jansson, M; Larsson, S Costa Rica: ICE (BITS) 1994-95 1 500 km2 Erosionsstudier, samt beräkning av framtida sedimentation i reservoirerna
Cachí Reservoir Study
Description
Sundborg, Å; Axelsson, V; Jansson, M; Erlingsson, U Costa Rica: ICE (BITS) 1989-92 1 500 km2 Studier av sedimenttransport, deposition, samt erosion under en reservoirtömning
Hydroelectric Development of Río Grande Project Sundborg, Å Jamaica: Resource Engineers, Ltd. 1990 500 km2 Beräkning av framtida sedimentation i reservoiren
Evaluation of Precipitation Stations Nilsson, B; Gottschalk, L Haiti: FAO/Haiti 1988 National Fältkontroll och statistiska dataanalyser
ASIEN
Theun Hinboun vattenkraftsprojekt Nilsson, B Laos (NORAD) 1995 4 000 km2 Reservoirsedimentation
Acid Sulphate Soils Eriksson, E Vietnam 1990-1995 Mekongs delta Utbildning i analys av hydrologiska data
Lower Mekong vattenkraftsprojekt Sundborg, Å Thailand/Laos: Mekong Secretariat, Bangkok 1992 International Analys av transport och deposition av sediment
Klong Thung Phen vattenkraftsprojekt Sundborg, Å Thailand: National Hydroelectric Company 1992
Sedimentationskontroll
Nam Ngum vattenkraftsprojekt Axelsson, V Laos: Mekong Secretariat, Bangkok 1992 8 500 km2 Undersökning av faktisk sedimentation i reservoiren
Uri vattenkraftsprojekt Nilsson, B; Sundborg, Å India: National Hydroelectric Company 1990 12 750 km2 Beräkning av framtida sedimentation i reservoiren
Dhamvari-Sunda vattenkraftsprojekt Sundborg, Å India Himaschal Hydroelectric Company 1989 230 km2 Erosions- och sedimentationsprocesser
Project SABAH Drinking Water Supply Nilsson, B; Larsson, S Malaysia: Sabah Forest Industry 1985 600 km2 Hydrologiska och sedimentologiska mätningar
Dhauliganga River vattenkraftsprojekt Sundborg, Å India: National Hydroelectric Company 1985 1 370 km2 Beräkning av sedimentation
Tigris Navigation Project Nilsson, B Iraq 1982 National Studie av flodmorfologi, och flodens användbarhet för navigation
EUROPA
Löderups strandbad och Ystad sandskog Erlingsson, U Sverige: Ystad Kommun 1998 - Maringeologi: Identifiering av lämpligt täktområde för sand till stränderna
Restaurering av Hornborgasjön Larsson, S Sverige: Naturvårdsverket 1991- 616 km2 Sjöreglering; effekt på jordbruket av stigande grundvatten
Malgomaj Reglering Eriksson, E Sverige: Vattenfall 1990-1997 - Vattenregleringens effekt på vattentillgången
Bergeforsen Vattenkraftsprojekt Eriksson, E Sverige: Vattenfall 1975-1995 - Vattenregleringens effekt på erosionen
Dalälven Vattenkraftsprojekt Eriksson, E Sverige: Vattenfall 1975-1995 - Vattenregleringens effekt på vattentillgången
Gideälven vattenkraftsprojekt Nilsson, B Sverige: Graninge vattenkraftsföretag 1991 3 020 km2 Miljökonsekvensbeskrivning
Teusadalen vattenkraftsprojekt Larsson, S; Nilsson, B Sverige: Vattenfall 1981-91 1 560 km2 Miljökonsekvensbeskrivning av minskat vattenflöde
Voxnan vattenkraftsprojekt Nilsson, B Sverige: SEV vattenkraftsföretag 1989 3 100 km2 Miljökonsekvensbeskrivning
Ammerån vattenkraftsprojekt Nilsson, B Sverige: Bålforsen vattenkraftsföretag 1986 3 200 km2 Miljökonsekvensbeskrivning
Tjäkovarats vattenkraftsprojekt Larsson, S; Nilsson, B Sverige: Vattenfall 1982 550 km2 Miljökonsekvensbeskrivning av regleringseffekter